Menu

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het mechanisme van Fischer’s Auction?

Fischer’s Auction hanteert een ander veilingmechanisme dan reguliere veilinghuizen die kunst verkopen. Waar andere kunstveilingen de Engelse ofwel mondeling stijgende-bod veiling toepassen, hanteert Fischer’s Auction het zogenaamde Vickrey-mechanisme. In dit mechanisme leveren alle bieders tijdens een bepaalde periode één bod in, in dit geval bij een onafhankelijke notaris. Zodra alle biedingen zijn verzameld, wint de hoogste bieder en betaalt hij het bod van de een-na-hoogste bieder, plus een koperspremie. De notaris stelt de koopovereenkomst vast en geeft aan Fischer’s Auction uitsluitend door wat per lot de hamerprijs (het een-na-hoogste bod) is en wat de identiteit is van de hoogste en een-na-hoogste bieder. Vanwege het discrete karakter van de veiling gaat Fischer’s Auction onder de leuze ‘Veilig Veilen’.

Kan ik ook verkopen via Fischer’s Auction?

Fischer’s Auction bepaalt of de aangeboden kunstwerken geschikt zijn voor de veiling. Graag zien wij uw aanbod, vergezeld van foto’s, gewenste limiet en gegevens (maten, techniek,  herkomst, signatuur, datering, annotaties, etc.) tegemoet per e-mail naar info@fischersauction.com.

Hoe kan ik bieden?

U kunt een bod uitbrengen vanaf de limiet, aangegeven met ‘bieden vanaf’, tot boven de verzekeringswaarde. Een bod onder de limiet is ongeldig. Voeg bij uw bod een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe. De biedingen mogen uitsluitend gedaan worden via notaris mr. S.P.P.M. Soons:

  • per brief: Notariskantoor Soons, Postbus 19, 6666 ZG Heteren
  • per e-mail: notaris@notariskantoorsoons.nl
  • per fax: 026-4790479

Ontvangst van biedingen per e-mail of fax wordt per omgaande bevestigd.

Krijg ik een bevestiging van mijn bod?

Ontvangst van biedingen per e-mail en fax wordt per omgaande bevestigd. Biedingen per post worden niet bevestigd; u wordt verzocht om post aangetekend te verzenden. Gelieve geen vragen te stellen aan de notaris.

Wat is de rol van de notaris?

Om de betrouwbaarheid van het biedproces te waarborgen wordt het verloop van de veilingen geleid door een onafhankelijke notaris, mr. S.P.P.M. Soons te Heteren. Bieden kan alleen via de notaris. Dit staat in contrast met reguliere veilinghuizen, waar de notaris slechts het toezicht heeft op het biedproces in de zaal. Biedinformatie kan niet worden ingezien door externe partijen, noch door Fischer’s Auction. De notaris controleert of alle door Fischer’s Auction opgestelde regels en algemene voorwaarden worden nageleefd.

Wat krijgt Fischer’s Auction te weten over mijn bod?

De notaris houdt alle informatie betreffende identiteit van bieders strikt geheim. De notaris geeft alleen de contactgegevens van de hoogste bieder en de onderbieder aan Fischer’s Auction door om de nota en de bonus voor de onderbieder op te stellen. Daarnaast houdt de notaris de hoogte van alle biedingen strikt geheim, met uitzondering van het een-na-hoogste bod. Fischer’s Auction gedraagt zich strikt naar deze regels en stelt geen vragen in strijd met deze regels.

Hoe werkt het ruilrecht?

Elk gekocht lot mag gedurende een jaar na aankoop voor de koopsom worden ingeruild op een schilderij van Simonis & Buunk. Als de koopsom hoger uitkomt dan de aangegeven verzekeringswaarde dan kan worden ingeruild voor de verzekeringswaarde. Kunstwerken ingebracht door derden, aangekocht op deze veiling, kunnen dus ook ingeruild worden.

Wat gebeurt er als er meer bieders zijn met hetzelfde hoogste bedrag?

Als er twee of meer bieders zijn met hetzelfde hoogste bod worden deze bieders uitgenodigd voor een barrage.

Wat houdt de bonus voor de onderbieder in?

Aangezien de onderbieder de prijs (hamerprijs) vormt, wordt hij beloond met een bonus van 5% van zijn bod. Deze bonus wordt uitgekeerd door Fischer’s Auction in de vorm van een tegoedbon, geldig voor een aankoop uit de eigen collectie van Simonis & Buunk. De bonus wordt gelijkelijk verdeeld indien er twee of meer onderbieders zijn. In geval van meerdere hoogste biedingen, wordt in de Algemene Voorwaarden een sluitende bepaling gegeven wie als onderbieder een bonus krijgt.

Hoe krijg ik te horen of ik de hoogste of een-na-hoogste bieder ben?

Als u het hoogste of een-na-hoogste bod heeft ingediend, ontvangt u na afloop van de veiling een bericht. Als u de hoogste bieder bent, wordt u persoonlijk gebeld op de avond na de veiling. Daar hoort u de stappen die u moet volgen om het lot daadwerkelijk te verwerven. Bent u onderbieder, dan ontvangt u een brief met een verklaring dat u als onderbieder een bonus krijgt. U krijgt geen bericht als u niet de hoogste of een-na-hoogste bieder bent.

Hoe wordt de prijs gevormd die ik moet betalen?

De koopsom, welke de hoogste bieder betaalt, is gelijk aan de hamerprijs (= het een-na-hoogste bod) verhoogd met 10% koperspremie. Deze hamerprijs kan dus veel lager zijn dan het bod van de hoogste bieder. Als er slechts één bod op een lot in ingediend, dan geldt de limiet als een-na-hoogste bod (aangegeven met ‘bieden vanaf’).

Wordt bovenop de koopsom nog BTW toegevoegd?

Nee. De koperspremie is inclusief BTW. Deze lots worden aangeboden onder de zogenaamde BTW-margeregeling. Eventuele andere bijkomende kosten worden verrekend met de inbrenger en zijn dus bij de koopsom inbegrepen.

Zijn biedingen bindend?

Ja. Als u hoogste bieder bent, moet u het gekochte lot afnemen en de koopsom betalen. Een geplaatst bod is bindend en kan niet geannuleerd worden.

Hoe kan ik betalen als ik hoogste bieder ben?

U kunt uw lot via een gewone bankoverschrijving betalen. In de e-mail waarin staat dat u de hoogste bieder van een lot bent, vindt u de gehele verdere procedure met alle betalingsgegevens.

Wat is de limiet?

De limiet is de minimum prijs waarvoor het lot verkocht wordt, aangegeven in de catalogus met ‘bieden vanaf’. Er moet altijd boven de limiet geboden worden. Biedingen onder de limiet zijn ongeldig. De limiet fungeert tevens als een-na-hoogste bod zodra er slechts één bod ingediend is.

Wat is de verzekeringswaarde?

Bij alle lots wordt de verzekeringswaarde aangegeven. Deze verzekeringswaarde is een door RegisterTaxateur Frank Buunk gemaakte waardering van het lot. Elk schilderij is voorzien van een authenticiteitscertificaat van de RegisterTaxateur met de verzekeringswaarde zoals vermeld in de catalogus.

Wat is de conditie van de aangeboden kunstwerken?

Over het algemeen zijn de kunstwerken in een goed geconserveerde en gerestaureerde staat, meestal uitgevoerd door het restauratieatelier van Simonis & Buunk. Daarnaast zijn ze veelal voorzien van een kwalitatief eersteklas lijst, doorgaans van Gehring en Heijdenrijk.

Belangrijk: Het is de verantwoordelijkheid van de bieder om zich op de hoogte te stellen van de conditie. Bieders worden aangemoedigd om de lots te inspecteren tijdens de kijkdagen. Uitsluitend voor het gemak van de bieder wordt een conditierapport op verzoek gegeven. De afwezigheid van een conditierapport van een lot in de fysieke catalogus of de catalogus op de website impliceert niet dat het lot geen imperfecties of restauraties heeft. Tijdens de kijkdagen of op verzoek informeren wij u graag over de conditie van het kunstwerk.

Wanneer kan ik een gewonnen lot ophalen?

Alle lots zijn na ontvangst van betaling op te halen bij Fischer’s Auction, Notaris Fischerstraat 30 in Ede. De kunstwerken zijn daar op te halen tot vier weken na de bekendmaking van de veilinguitslag. U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Kun je bieden vanuit het buitenland?

Ja, ook biedingen vanuit het buitenland zijn geldig en bindend volgens Nederlands recht en de algemene voorwaarden van Fischer’s Auction.

Kan het lot opgestuurd worden?

Het lot kan verzekerd opgestuurd worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de koper.

Kan het lot naar het buitenland verstuurd worden?

Ja, dit heeft echter wel gevolgen voor de verpakkings- en verzendkosten.

Ik heb een andere vraag over de veiling

Als uw vraag niet bij bovenstaande vragen staat kunt u een e-mail sturen naar info@fischersauction.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Copyright © 2018 - Fischer's Auction is onderdeel van Simonis en Buunk Collectie BV | Disclaimer